Soal Matematika Kelas IV SD

Berikut adalah Soal Matematika Kelas IV SD

I. Selesaikan Soal dengan teliti

1. 2 ton = ........ kuintal = ...................kg
2. 3 kuintal + ½ ton = ...................kg
3. 8 ton – 10 kuintal = ................... kg
4. 1 kuintal + 5 kg + 10 pon = .................. kg
5. 100 ons + 4 pon + ½ kuintal = ................ ons
6. 10 kuintal + 10 pon = .................... kg
7. 2 kg - 1 pon = ...................ons
8. 20 pon + 3 kg + 10 ons = .................. pon
9. 80 ons - 15 pon = .................... kg
10. 5000 kg + 20 kuintal - 1 ton = .............. ton


II. Selaikan dengan teliti

1. 14 minggu + 1 tahun = ........... hari
2. 7 bulan + 2,5 tahun = ............. minggu
3. 2 abad - 8 windu =.............. tahun
4. 4 tahun - 10 minggu = ............. minggu
5. 2 dasawarsa – 10 bulan = ............. bulan

Kunci Menjawab:

1 ton = 1000 kg
1 kuintal = 100 kg
1 pon = 0,5 kg
1 kg = 10 ons
1 tahun = 365 hari
1 tahun = 52 minggu
1 minggu = 7 hari
1 abad = 100 tahun
1 windu = 8 tahun

Pelajari Yang Lain: