Langsung ke konten utama

AL-Bayyinah

Di bulan puasa ini ngapalin surat-surat yang agak panjang dikit ah, jangan yang terlalu pendek. Insya Allah hafalan jadi nambah walaupun masih Juz 30 belum 30 Juz. Supaya gampang dihafalin, kita tulis dulu yang kedenger oleh kita, ntar kalau udah hafal baru baca aslinya buat ngebetulin antara pendengaran dengan tulisan dalam Al-qur’an. Kalau langsung susah eih…
Lam yakunil ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina munfakkiina hattaa ta'tiyahumul bayyinah.
  • Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik, tidak akan meninggalkan (pendiriannya) sehingga dating kepada mereka bukti yang nyata,
Rasuulum minallaahi yatluu shuhufam muthahharah.
  • (yaitu) seorang utusan dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang suci (Al Quran),
Fiihaa kutubun qayyimah.
  • di dalamnya terdapat kitab-kitab (pengajaran) yang benar.
Wa maa tafarraqal ladziina uutul kitaaba illaa mim ba'di maa jaa-at- humul bayyinah.
  • Dan tiadalah berselisih orang-orang yang diberi kitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.
Wa maa umiruu illaa li ya'budullaaha mukhlishiina lahud diina hunafaa-a wa yuqiimush shalaata wa yu'tuz zakaata wa dzaalika diinul qayyimah.
  • Dan tiadalah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus.
Innal ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiihaa ulaa-ika hum syarrul bariyyah.
  • Sesungguhnya orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik, adalah di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk- buruk makhluk.
Innal ladziina aamanuu wa 'amilush shaalihaati ulaa-ika hum khairul bariyyah.
  • Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka itulah sebaik-baik makhluk.
Jazaa-uhum 'inda rabbihim jannaatu 'adnin tajrii min tahtihal anhaaru khaalidiina fiihaa abadar radhiyallaahu anhum wa radhuu 'anhu dzaalika liman khasyiya rabbah.
  • Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga-surga Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah untuk orang- orang yang takut kepada Tuhan-Nya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini